A bűncselekmény védett jogi tárgya a nem életi szabadsága, mely egyaránt nőket és férfiakat is érint. Az elkövető nemtől függetlenül bárki lehet.

Az elkövetési magatartást a szexuális cselekményre vagy annak eltűrésére való kényszerítése valósítja meg.

Szexuális cselekmény a közösülés, minden, ami súlyosan szeméremsértő, amely a nemi vágy felkeltésére alkalmas.

A kényszerítés az ellenállás leküzdésére szolgál, ez tipikusan erőszak / fenyegetés alkalmazásával történik.
Az erőszak nem lehet akaratot bénító, a fenyegetés pedig nem lehet közvetlen és nem irányulhat az élet / testi épség ellen, mert az már szexuális erőszaknak minősül.
A fenyegetés tehát olyan súlyos hátrányt foglal magába, amely alkalmas a félelem keltésére ( a bírói gyakorlatban ez például a feljelentés kilátásba helyezése ).

Minősített esetnek tekintendő, ha a cselekmény 18. életévét be nem töltött személy sérelmére követik el vagy ha hozzátartozó illetve hatalmi, befolyási viszonnyal visszaélve követik el ( például edző-tanuló, főnök-beosztott ).