Együttes feltétele:

1. a cselekmény a bűncselekmények körébe tartozzon: – személy elleni – közlekedési – vagyon elleni – szellemi tulajdon elleni vétség. Olyan bűncselekmények, amelyek 3 évi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetéssel fenyegetettek.
Fiatalkorúaknál akkor is lehetőség van rá, ha adott cselekmény 5 évi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetéssel büntethető.

2. a bűncselekmény beismerése legkésőbb a vádemelésig. Nem csak az elkövetést, a bűnösségét is be kell ismerni. Ebben az esetben az ügyész, vagy az első fokú bíróság utalja közvetítői eljárásra az ügyet. Ha a gyanúsított beismerő vallomását nyomozási szakban visszavonja, akkor nem lehet indítványozni a közvetítői eljárást;

3. a közvetítői eljárásban való részvétel – ha a sértett és az elkövető egyaránt kéri;

4. a sértett által elfogadott módon és mértékben történő jóvátételben való megegyezés
KIZÁRT a közvetítői eljárásra bocsátás, ha az elkövető:
• többszörös vagy különös visszaeső
• a bűncselekményt bűnszervezetben követte el
• a bűncselekmény halált okozott
• szándékos bűncselekményt a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje alatt, vagy a szándékos bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése után, a szabadságvesztés végrehajtásának befejezése előtt, illetve a próbára bocsátás vagy vádemelés elhalasztásának tartama alatt követte el, vagy
• korábban szándékos bűncselekmény miatt közvetítői eljárásban vett részt sikeresen és azóta nem telt el 2 év.