A tevékeny megbánás a büntethetőséget megszüntető okok egyike.
Az Európai Unió Tanácsa 2001. március 15-i kerethatározata nyomán a magyar büntető anyagi és eljárási jogba bevezették a közvetítői eljárást – mediációt.
Célja, hogy elősegítse a bűncselekmény következményeinek jóvátételét és a gyanúsított jövőbeni jogkövető magatartását ( ún. helyreállító igazságszolgáltatás).
A bűncselekmény elkövetője és a sértett közötti közvetítés eredményeként létrejött megállapodás alapján a sértett gyorsabban kaphat kártérítést, illetve jóvátételt a bűncselekmény következtében elszenvedett kárért, vagy más érdeksérelemért. A törvény lehetővé teszi, hogy az elkövető teljesen vagy részben mentesüljön a büntetőjogi felelősség alól, ha tevékeny megbánást tanúsít, azaz helyreállítja a sérelem előtti helyzetet.
Feltételeiről és kizáró okairól következő cikkünkben olvashattok.