A pénzbüntetés kiszabásánál, a bűncselekmény tárgyi súlyára tekintettel meg kell állapítani a pénzbüntetés napi tételeinek számát, valamint az egynapi tételnek megfelelő összeget. Ez utóbbi megállapítása során figyelemmel kell lenni az elkövető vagyoni, jövedelmi, személyi viszonyaira és életvitelére.

A pénzbüntetés legkisebb mértéke harminc, legnagyobb mértéke ötszáznegyven napi tétel. Egynapi tétel összegét legalább ezer, legfeljebb ötszázezer forintban kell meghatározni.

Tekintettel az elkövető vagyoni, jövedelmi viszonyaira, a bíróság az elkövető számára részletfizetést engedélyezhet.

A pénzbüntetést vagy annak meg nem fizetett részét a bíróság szabadságvesztésre változtatja át, ha az elítélt a pénzbüntetést nem fizeti meg, vagy részletfizetés esetén az egyhavi részlet megfizetését elmulasztja.

Pénzbüntetés kiszabásának kötelező esetéről abban az esetben beszélhetünk, amikor az elkövető a bűncselekményt haszonszerzés céljából követte el és emiatt őt határozott ideig tartó szabadságvesztésre ítélik, továbbá megfelelő jövedelemmel vagy vagyonnal rendelkezik.