Az alapítvány olyan jogi személy, melyet alapítója hoz létre a létesítő okiratban foglaltak szerint, az abban megfogalmazott tartós cél megvalósítása céljából.

Tevékenységi köre korlátozott, nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására, azonban az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

Alapítvány nem csatlakozhat másik alapítványhoz és nem lehet más jogalany korlátlanul felelős tagja. Lehetőség van arra is, hogy több személy együttesen hozzon létre alapítványt, ebben az esetben az alapítói jogokat az alapítók együttesen gyakorolják.