Abban az esetben, ha valaki nem szeretne örökölni, többféle lehetőség is a rendelkezésére áll. Az örökhagyó halála után visszautasíthatja az örökséget, vagy szerződés keretében lemondhat az örökségről, még az örökhagyó életében.

Törvényes és végrendeleti öröklés esetén is lehetőség van az örökség visszautasítására. A visszautasítás egyoldalú jognyilatkozat, amelyet írásban és szóban is megtehetünk, például a hagyatéki tárgyalás alatt.

Főszabály szerint a visszautasítás csak az örökség egészére történhet, azonban ez alól van néhány kivétel:

– Az örökös külön is visszautasíthatja a mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld, a hozzá tartozó berendezési, felszerelési tárgyak, állatállomány és munkaeszközök öröklését, amennyiben nem foglalkozik hivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel.

-Abban az esetben, ha az örökös végintézkedés és törvény szerint is örököl, az egyik jogcímen megszerzett rész önálló visszautasítására is jogosult.

A feltételhez, vagy időhöz, illetve egyéb nem megengedett kikötéssel tett részleges visszautasítás érvénytelen.

Amennyiben az örökös olyan magatartást tanúsít, amelyből az örökség elfogadására irányuló egyértelmű akarata tűnik ki, úgy már nem élhet a visszautasítás jogával.

Az örökös a hagyatékot más személy javára nem utasíthatja vissza.