Abban az esetben, ha valaki (feltehetően) más tulajdonában álló, elveszett dolgot talál és azt birtokba veszi, megszerzi annak tulajdonjogát feltéve, hogy:
a) megtett mindent annak érdekében, hogy a dolgot a tulajdonos visszakaphassa, és
b) a dolog tulajdonosa vagy az átvételre jogosult más személy a találástól számított 1 éven belül, (élő állat esetén 3 hónapon belül) a dologért nem jelentkezik.

Ha a dolgot többen találják meg, akkor a találótársakat a találó jogai együttesen, egymás között egyenlő arányban illetik meg és kötelességei egyetemlegesen terhelik.

Találó kötelezettségei:
Köteles a talált dolgot a találástól számított 8 napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni.

Kincstalálás:
Ha valaki olyan értékes dolgot talált, amelyet ismeretlen személyek elrejtettek, vagy amelynek tulajdonjoga egyébként feledésbe ment, köteles azt az államnak felajánlani.

Ha az állam a dologra nem tart igényt, akkor annak tulajdonát a találó szerzi meg. Ha az állam a dologra igényt tart, akkor a találó a dolog értékéhez mérten megfelelő díjra jogosult.

Abban az esetben, ha a talált dolog a védett kulturális javak körébe tartozik, akkor annak tulajdonjoga az államot illeti meg.