A tartozások elévülését a régi Polgári Törvénykönyv a jelenleg hatályoshoz képest eltérően szabályozta.

A 2014. március 15-e előtt létrejött tartozások esetében, a régi szabályok érvényesülnek és a felszólító levél megszakítja az elévülési időt. Abban az esetben, ha a tartozás 2014. március 15-e után keletkezett a felszólító levél nem szakítja meg az elévülési időt, az a továbbiakban változatlanul megy tovább.

Tehát a hatályos szabályok alapján bizonyos eseteket leszámítva 5 év után ezek a tartozások elévülnek. Kivételt képeznek a munkajogi igények, amik 3 év után elévülnek, illetve a tulajdoni igény, ami nem évül el, de a törvény egyéb kivételeket is meghatároz.

Az elévülést bírósági tárgyalás alkalmával nem lehet hivatalból figyelembe venni. Kizárólag akkor veszik figyelembe, amennyiben a kötelezett fél hivatkozik rá. Abban az esetben, ha ez nem történik meg, a követelés az elévülés ellenére behajtható.

A végrehajtási jog elévülését bármely végrehajtási cselekmény foganatosítása megszakítja.