Amennyiben bíróságtól tanúként idézést kapott, az alábbiakban leírtakkal érdemes tisztában lennie.

Bárkit tanúként idézhet a bíróság, akinek olyan tényről lehet tudomása, ami az adott eljárásban bizonyítandó.
A bíróság a tanúként kihallgatandó személynek idézést küld, amely tartalmaz minden fontos információt az adott eljárásról, hogy milyen ügyben, hol és mikor kötelező megjelennie.
Tanúkénti idézés esetén megjelenési kötelezettsége van a bíróságon, azonban amennyiben alapos ok miatt nem tud megjelenni, előzetesen, írásban, az ok igazolásával és az idézésben szereplő ügyszám megjelölésével be kell jelentenie távolmaradását a bírósághoz. Ha távolmaradását nem igazolja a bíróság pénzbírságot szabhat ki vagy elrendelheti a rendőrség által történő elővezetését.

Kérdésként merülhet fel, hogy megjelenési kötelezettségének hogyan tud eleget tenni a bíróságon, szabadságot kell kivennie munkahelyén vagy a munkavégzés önmagában lehet-e alapos ok a távolmaradásra?
Az Mt. 55. § (1) bekezdés i) pontja alapján „A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól … bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamra.” Ennek értelmében a munkáltatónak szabadság kivételére utasítás nélkül el kell engednie munkavállalóját a bírósági tárgyalásra, különben jogsértő módon jár el.