Aki másnak rovására jogalap nélkül jut vagyoni előnyhöz, köteles ezt az előnyt visszatéríteni.

Nem köteles visszatéríteni az, aki a visszakövetelés előtt elesett a gazdagodástól, kivéve, ha:
a) rosszhiszeműen jutott a gazdagodáshoz, vagy
b) a gazdagodás megszűnésével kapcsolatban őt felróhatóság terheli.

Mit is jelent ez?
Valaki vagyon hátrányt szenved, míg a másik fél vagyon előnyhöz jut, anélkül, hogy a vagyoneltolódásnak lenne jogalapja. A gazdagodás meg-és visszatérítésének a kötelezettsége.

Mit kell visszatérítenie a jóhiszemű jogalap nélkül gazdagodónak?
Ami a gazdagodásából a visszaköveteléskor még megvan.

Mit nem kell visszatérítenie a jóhiszemű jogalap nélkül gazdagodónak?
A létfenntartás céljára adott és felhasznált juttatást.

Ha rosszhiszemű a jogalap nélkül gazdagodó?
A gazdagodását vissza kell térítenie, függetlenül attól, hogy az a visszaköveteléskor megvan, vagy már nincs meg.